Oferta

Nasze doświadczenie wynikające z wielu realizacji na terenie całego kraju pozwala nam projektować obiekty o różnorodnych funkcjach.

Wykonujemy projekty ośrodków kultury, szkół, przedszkoli, żłobków, sal sportowo-widowiskowych, a także innych urządzeń sportowych i place zabaw.

Projektujemy budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne, budynki administracyjne, urzędy , banki, obiekty gastronomi, usług i handlu.

Projektujemy modernizacje, przebudowy i remonty budynków , w tym zabytkowych. Projektujemy założenia parkowe, ogrody, place publiczne z fontannami, oświetlenie oraz iluminację obiektów.

Posiadamy duże doświadczenie w projektowaniu kaplic, domów przedpogrzebowych, krematorium ,prosektorium i cmentarzy.

Wykonujemy ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego budynków, a także oceny oddziaływania inwestycji na środowisko